Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

H προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1T/2007 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 522/31.12.2007 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διεξαγωγή Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ.

Για τη συμμετοχή στον εν λόγω γραπτό διαγωνισμό, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΤΔ. 1) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και λήγει την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα.

Λεπτομέρειες στο site του ΑΣΕΠ

Ειδική Γραπτή Δοκιμασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοξίδιο της παραπληροφόρησης, της φύσης, της πολιτικής, της κακομοιριάς, της open democracy, της μπλογκόσφαιρας, της διαφθοράς, της διαπλοκής, του μπουγαδοκόφινου, της σάτιρας και κάθε βαρονίας.