Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2008

Φακέλωμα για 13 χρόνια των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Φακέλωμα των επιβατών σε όλες τις πτήσεις τουλάχιστον για τα επόμενα 13 χρόνια με τη διακράτηση 19 προσωπικών δεδομένων, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται στην τελική φάση υιοθέτησης από το Συμβούλιο Υπουργών. Το πλέον ανησυχητικό είναι η μεγάλη διασπορά των δεδομένων και ο αριθμός εκείνων που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Τα 19 δεδομένα που θα αποθηκεύονται θα τίθενται στη διάθεση των διωκτικών αρχών κρατών-μελών και τρίτων χωρών.

Η πρόταση της Κομισιόν, που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, προκαλεί τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών οργανώσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι είναι ασαφής και δεν περιέχει τις απαραίτητες δικλίδες ασφάλειας. Είναι ασαφής γιατί δεν υπάρχει ενιαίος προσδιορισμός του ύποπτου, αλλά απλώς αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους, ενώ, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της Κομισιόν, η μεγάλη και εύκολη διάχυση των δεδομένων δεν εγγυάται τη διασφάλιση του απορρήτου. Σύμφωνα με την πρόταση, τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται:

1. Για τον εντοπισμό ατόμων και των συνεργών τους που έχουν διαπράξει ή ενδέχεται να διαπράξουν αξιόποινη πράξη, η οποία εμπίπτει στην έννοια της τρομοκρατίας ή του οργανωμένου εγκλήματος,

2. για την επεξεργασία και την επικαιροποίηση δεικτών επικινδυνότητας, με στόχο την αξιολόγηση τέτοιων ατόμων,

3. για την παροχή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τις ταξιδιωτικές πρακτικές και άλλες τάσεις που συνδέονται με τα τρομοκρατικά εγκλήματα και το οργανωμένο έγκλημα,

4. προς χρήση στο πλαίσιο ποινικής ανάκρισης ή δίωξης για τρομοκρατικά εγκλήματα ή για οργανωμένο έγκλημα. Η διαδρομή των προσωπικών δεδομένων του επιβάτη ξεκινάει από τη στιγμή που θα αγοράσει το εισιτήριο στον ταξιδιωτικό πράκτορα ή απευθείας από την αεροπορική εταιρία, που θα τα κοινοποιεί σε έναν ενδιάμεσο φορέα με τον οποίο συνεργάζεται. Ο ενδιάμεσος φορέας με τη σειρά του τα κοινοποιεί στην αρμόδια κρατική αρχή, που θα ονομάζεται «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» (ΜΣΕ). Τα δεδομένα θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΜΣΕ 24 ώρες πριν από την αναχώρηση και μια δεύτερη φορά μόλις κλείσει η πόρτα του αεροπλάνου και είναι έτοιμο για απογείωση. Η διαβίβαση δεδομένων προς τις ΜΣΕ θα πραγματοποιείται με τη «μέθοδο της προώθησης».

………………………………………………………..

Τα στοιχεία που θα φυλάσσονται

1. Κωδικός εντοπισμού φακέλου επιβάτη.

2. Ημερομηνία κράτησης/έκδοσης του εισιτηρίου.

3. Προβλεπόμενη ημερομηνία ταξιδιού.

4. Ονοματεπώνυμο.

5. Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

6. Ολα τα είδη πληροφοριών για την πληρωμή, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης.

7. Πλήρες

δρομολόγιο.

8. Πληροφορίες για συχνούς ταξιδιώτες.

9. Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός πράκτορας.

10. Ταξιδιωτικό

ιστορικό του επιβάτη (πληροφορίες για μη προσέλευση σε πτήσεις ή αγορά εισιτηρίου την τελευταία στιγμή χωρίς κράτηση).

11. Διαχωρισμένα/κατανεμημένα δεδομένα.

12. Γενικές

παρατηρήσεις.

13. Πληροφορίες σχετικά το εισιτήριο (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης ).

14. Αριθμός καθίσματος και άλλες πληροφορίες για το κάθισμα.

15. Πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού.

16. Ολες οι πληροφορίες για τις αποσκευές.

17. Αριθμός και άλλα ονόματα ταξιδιωτών της πτήσης.

18. Πληροφορίες που έχουν ενδεχομένως συλλεγεί εκ των προτέρων.

19. Ιστορικό όλων των μεταβολών των δεδομένων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία 1 έως 18.

e-tipos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοξίδιο της παραπληροφόρησης, της φύσης, της πολιτικής, της κακομοιριάς, της open democracy, της μπλογκόσφαιρας, της διαφθοράς, της διαπλοκής, του μπουγαδοκόφινου, της σάτιρας και κάθε βαρονίας.